VVF-Realisaties (Rechtsreeks en 0nrechtreeks)

  • In onze VVF-standpunten schreven we al in 2004 en 2008: Gratis opleidingen
    BIV is ons daarin gevolgd.
  • Bij het Vlaams Energie Agentschap (VEA) hebben we VVF, CIB en BIV - gepleit voor een belangrijke vereenvoudiging van de regelgeving! VEA is ons hierin gevolgd.
  • Bij de toenmalige minister van Economie Van Quickenborne heeft VVF in 2010 samen met de andere organisatie kunnen bepleiten dat de controles van FOD Economie juist én naar verhouding werden geïnterpreteerd en gepubliceerd en zo het beroep van de vastgoedmakelaar niet in een slecht daglicht werd geplaatst.
  • VVF pleitte in 1997 al voor een grondige hervorming van de stages met een bekwaamheidsproef. VVF staat voor degelijk opgeleide vastgoedmakelaars. BIV is hierin gevolgd.
  • In de Hoge Raad voor Zelfstandigen en KMO (HRZKMO) werd het door VVF aangebrachte voorstel om de vastgoedmakelaar ook de bevoegdheid om een voorstel van basisakte op te maken en de privatieve aandelen te berekenen bij appartementen toe te kennen aanvaard . Waar eerst de architecten en landmeters dit recht opeisten werd dit voorstel met verve verdedigd door VVF, hierbij gesteund door CIB. De sectorcommissie heeft ons advies gevolgd! Een gezonde mix dus!