NIEUWSBRIEF

Update coronamaatregelen: ook aangepaste regelgeving voor Raad voor Vergunningsbetwistingen, ...

30-03-2020

 

 

Update coronamaatregelen: ook aangepaste regelgeving voor Raad voor Vergunningsbetwistingen, Handhavingscollege en andere decreten in het Omgevingsrecht

In navolging van het nooddecreet- en besluit van 18 en 20 maart 2020 zijn vandaag, met een Besluit van de Vlaamse Regering van 27 maart 2020, dat onmiddellijke werking heeft, bijzondere regels bepaald voor de proceduretermijnen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen (RvVb) en het Handhavingscollege (HHC).

Kort samengevat worden hiermee:

  • de termijnen om beroep in te stellen bij de RvVb en het HHC die lopen op de datum van inwerkingtreding van het besluit of die aanvangen in de periode vanaf de datum van inwerkingtreding van het besluit tot en met 24 april 2020 verlengd met 30 dagen.
  • de vervaltermijnen vermeld in het DBRCdecreet en DBRC-procedurebesluit die lopen op de datum van inwerkingtreding van het besluit of die aanvangen in de periode vanaf de datum van inwerkingtreding van het besluit tot en met 24 april 2020 verlengd met 30 dagen, met uitzondering van de vervaltermijnen in vorderingen tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid.
  • bij het behandelen van vorderingen tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid het voor de RvVb en de procespartijen vanaf de datum van inwerkingtreding van het besluit tot en met 24 april 2020 mogelijk om een e-mail te gebruiken als betekeningswijze en wordt een afwijkende zittingsregeling voorzien.

Er zijn ook aangepaste regelingen voor de zittingen van maart en april 2020, de werking en bereikbaarheid van de griffie en de behandeling van een vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid (UDN). Meer info over deze maatregelen vindt u hier.

Daarnaast worden in het kader van de corona-epidemie ook andere decreten aangepast. Zo keurt de Vlaamse Regering op 27 maart 2020 een uitvoeringsbesluit bij het decreet goed:

  • met reglementering rond de procedures voor ruimtelijke beleidsplanning, ruimtelijke uitvoeringsplannen, complexe projecten, plan-milieueffectenrapportage, stedenbouwkundige verordeningen en planologische attesten
  • met een aantal hoogdringende maatregelen, bestaande uit de verlenging, of indien nodig, opschorting van termijnen en de tijdelijke afwijking op procedures uit de Vlaamse materialen- en bodemwetgeving 
  • om de proceduretermijnen en procedurele voorschriften bepaald in de onroerenderfgoedregelgeving te verlengen of te schorsen ter verzekering van maximale rechtszekerheid voor de burger en de erkende actoren (onder meer erkende onroerenderfgoedgemeenten, intergemeentelijke onroerenderfgoeddiensten, archeologen).

De vakgroep Bestuurs- en Omgevingsrecht volgt de ontwikkelingen binnen deze materie op de voet en staat steeds ter uwer beschikking voor vragen en toelichtingen omtrent deze maatregelen.

Bron: GSJ Advocaten