Representatieve vertegenwoordiging

VVF staat voor een democratische vertegenwoordiging van élke vastgoedmakelaar in het BIV. Volgens CIB gegevens zijn er ruim 1300 aangeslotenen, wij houden het bij iets minder dan 500 aangesloten leden.

Dit betekent dat er een meerderheid van BIV-makelaars niet vertegenwoordigd zijn als slechts een federatie de plak zwaait. Daarom dienen in het BIV de raden een representatieve weergave te zijn van àlle vastgoedmakelaars. VVF wil niet de “grootste zijn… de grootste hebben” (tekst geleend bij Raymond van het Groenewoud). Wat in het verleden goed was, waarderen we.

Maar een monopolie van één groep, zoals CIB schreef (“Stem daarom voor honderd procent, op alle 35 CIB-kandidaten”), is niet wat ons àller BIV zou moeten zijn/mogen zijn.

Analyse van de verkiezingen
Bij de verkiezingen hebben slechts een 2300 makelaars hun stembrief binnen gestuurd/gebracht. Dit is slechts 33% van alle vastgoedmakelaars. Nederlandstalige stembrieven 1472 van de 5700, dit is net geen 25%. Van die 1472 stemmen haalde de hoogste score 933 persoonlijke stemmen. de andere verkozenen lagen rond de 730 stemmen.

Gezien de lage opkomst kan men zich afvragen welke de democratische vertegenwoordiging is van die 35 verkozenen met 12.8% van de Vlaamse stemmen?

Duidelijke informatie

VVF pleit voor meer en duidelijke informatie aan de vastgoedmakelaar over zijn sector.

De BIV-mededelingen krijgen we regelmatig, maar ze blijven inzake concrete beslissingen meestal te vaag.

VVF pleit voor een open berichtgeving aan de BIV- makelaars en info over alle beslissingen in de Nationale Raad. Tenslotte is elke makelaar hieraan onderworpen.

Inspraak voor de vastgoedmakelaar in het BIV

VVF pleit voor het invoeren van referenda inzake beslissingen die de vastgoedmakelaars rechtstreeks of onrechtstreeks aangaan en/of die omgezet worden in interne reglementen of wetten en decreten.

Zo was er het decreet op de “Vergunningplicht reisbureaus”, die op aanraden “de sector” – slechts een eenzijdige beperkte vertegenwoordiging van de sector - werd uitgevaardigd en die inmiddels werd ingetrokken, wegens "niet goed en enkel van toepassing aan de Kust" en "niet van toepassing voor de makelaar in ‘het binnenland".

Volgens VVF had hier het BIV, na een ruime informatieronde én referendum - eventueel op verzoek van een minimum aantal betrokken vastgoedmakelaars - kunnen bijdragen tot een betere regelgeving.

Is het niet aangewezen dat "het verzoekschrift ter erkenning van de beroepstitel van vastgoedexpert" wordt ingediend door betrokken meerdere beroepsorganisaties van vastgoedexperten, vastgoedmakelaars, syndici en rentmeesters en niet alleen door één enkele groep.

Wij hebben er gepast op gereageerd. Contacteer ons om een verzoekschrift te openen.

Weerspiegelingscollege

De BIV-verkiezingen zijn geen politieke verkiezingen. De samenstelling van de mandaten in de verschillende raden: NR, UK en KB, moet een "weerspiegelingscollege" worden (toch een politieke term)…?

VVF stelt zich open om "MEE het beleid" te voeren samen met "representatieve beroepsorganisaties" ook vanuit een VVF-invalshoek voor de gewone vastgoedmakelaar. VVF wil.

Maar daar heeft òns BIV nog geen oren naar.